WHERE WE REPORT


Phục hồi rừng, một dạng trồng rừng, được xem như một hướng tiếp cận quan trọng giải quyết khủng hoảng khí hậu cũng như gìn giữ các khu rừng nhiệt đới và sự đa dạng sinh học của chúng. Mục đích của phục hồi rừng là tái tạo và đưa rừng suy thoái trở về nguyên trạng – tái lập cấu trúc rừng, năng suất và đa dạng loài của rừng ban đầu tại một địa điểm. Phục hồi rừng giúp khôi phục một khu rừng vì nó phục hồi năng lực của đất rừng suy thoái để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sinh thái có lợi của rừng.

Quỹ Báo chí Rừng nhiệt đới Đông Nam Á và Trung tâm Pulitzer khởi động chương trình tài trợ các đề xuất báo chí viết về các chủ đề liên quan đến phục hồi rừng và trồng rừng. Phóng viên, biên tập viên và các tổ chức báo chí độc lập được mời tham gia nộp một bản đề xuất về dự án báo chí sản xuất các câu chuyện liên quan đến phục hồi rừng trong khu vực.

Các đề xuất có thể đề cập đến những sáng kiến phù hợp với chủ đề phục hồi rừng hay trồng rừng theo nhiều đề tài khác nhau từ REDD+ đến các dự án dựa vào cộng đồng và ở bất kỳ góc độ phân tích nào (các thành công, các giải pháp, các thách thức, hậu quả không lường trước…). Ủy ban cố vấn Quỹ Báo chí Rừng nhiệt đới Đông Nam Á, đơn vị đánh giá các đề xuất, tìm kiếm các dự án hợp tác theo nhóm, có tính sáng tạo và có ảnh hưởng đến xã hội. Các tiêu chuẩn lựa chọn được liệt kê chi tiết trong phần sau. Bấm nút truy cập đơn đăng ký tại đây.

Thời hạn nộp đơn đến 30 tháng 11 năm 2020. Chúng tôi nhận các đề xuất viết bằng tiếng Anh, tiếng Bahasa Indonesia, và tiếng Việt. Ủy ban đánh giá sẽ lựa chọn một số lượng nhất định dự án đạt yêu cầu tuyển chọn.

Đối tượng. Phóng viên làm việc chính thức cho các cơ quan báo chí, phóng viên độc lập/tự do, các phòng tin và các tổ chức báo chí độc lập theo bất kỳ loại hình báo chí nào (báo in, truyền thông đa phương tiện, phát thanh, truyền hình, ..v..v) đều có thể nộp hồ sơ. Ứng viên có thể thuộc bất kỳ quốc tịch nào, song cần làm việc tại khu vực Đông Nam Á. Nếu một nhóm nhà báo hoặc một phòng tin nộp đơn, người đứng đầu nhóm/phòng tin sẽ là ứng viên chính.

Đơn đăng ký có thể viết bằng tiếng Việt, tiếng Bahasa Indonesia, hoặc tiếng Anh. Bài xuất bản và đơn vị xuất bản có thể sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Chủ đề. Đề xuất nên tập trung vào các chủ đề về phục hồi rừng và/hoặc trồng rừng ở khu vực Đông Nam Á theo các đề tài khác nhau từ REDD+ đến các dự án dựa vào cộng đồng ở bất kỳ góc độ nào (các thành công, các giải pháp, các thách thức, hậu quả không lường trước…).

Yêu cầu. Các dự án đề xuất nên có tính sáng tạo, hợp tác theo nhóm, và khuyến khích sử dụng các phương tiện truyền thông số khi phù hợp. Các dự án lý tưởng cần có kế hoạch xuất bản, trong đó làm rõ khả năng hoặc kế hoạch hợp tác đăng tải bài trên một hoặc nhiều ấn phẩm báo chí, bao gồm hợp tác với các đơn vị báo chí hoặc sử dụng mạng xã hội để đưa sản phẩm báo chí đến với đối tượng công chúng đa dạng và rộng rãi hoặc một nhóm đối tượng cụ thể.

Các đề xuất nên coi trọng việc tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn, đưa tin và biên tập (đặc biệt trong bối cảnh COVID-19). Các đề xuất nên cân nhắc tác động đưa tin đối với các nhóm cộng đồng địa phương cũng như những người bản địa, và cũng có thể đề cập những tác động tiềm năng đến chính sách hoặc xã hội (nếu phù hợp).

Các dự án có thể liên quan đến các loại hình báo chí sau: báo chí dữ liệu (phân tích sâu và sử dụng hình ảnh động-tĩnh), kể chuyện dạng số, kể chuyện đa phương tiện (bài trình diễn slide có âm thanh, phóng sự ảnh, câu chuyện video, đồ họa infographics, v…v…), bài chuyên sâu có sử dụng thanh công cụ di chuyển, hình ảnh 360 độ, AR hoặc VR, sản xuất bài có sự tham gia của công chúng (phóng viên có thể nhận tin/bài từ công chúng, công chúng có thể là nhà báo công dân hoặc những người quan tâm sản xuất tin/bài cho báo chí).

Hướng dẫn. Các ứng viên nên nộp đơn theo mẫu hồ sơ ở đường dẫn bên dưới. Mẫu đơn đòi hỏi những thông tin sau:

  • Mô tả dự án đề xuất (tối đa 250 từ), bao gồm những thông tin sau: chủ đề/tập trung vào phục hồi rừng hoặc trồng rừng và hiệu quả của việc phục hồi/trồng rừng tại thời điểm đó; việc sản xuất và biên tập bài.
  • Kế hoạch xuất bản (tối đa 100 từ), bao gồm 1) kế hoạch xuất bản và hợp tác báo chí và 2) chiến lược số (các bản tin, mạng xã hội, hợp tác, truyền thông đa phương tiện, lưu giữ web hoặc cơ sở dữ liệu)
  • Tác động tiềm năng (tùy chọn), bao gồm các tác động có thể mong đợi đến các nhà hoạch định chính sách hoặc đối với sinh kế của dân địa phương, hay đến những nỗ lực bảo tồn rừng
  • Chi tiết ngân sách, bao gồm thông tin cơ bản diễn giải các chi phí
  • Đối với ứng viên chính (nhà báo phụ trách nhóm): thông tin liên hệ, CV, ba mẫu bài báo, và thông tin về ba người giới thiệu liên quan đến công việc
  • Đối với những người còn lại trong nhóm: mô tả vai trò tham gia trong nhóm, các bằng cấp nghề nghiệp và CV (nếu có thể)

Ngân sách: Không có giới hạn kinh phí tối thiểu hoặc tối đa đối với các đề xuất được chọn. Ngân sách sẽ phụ thuộc vào từng dự án và nên có sự hợp lý giữa các chi tiết cần thiết và kế hoạch lập ra.

Đối với các dự án được chấp thuận, một nửa kinh phí sẽ được trả trước khi sản xuất bài và phần còn lại sẽ được trả sau khi nộp bài chính đạt yêu cầu xuất bản hoặc phát sóng. Các điều khoản riêng liên quan đến kinh phí được thỏa thuận trong quá trình xét duyệt đơn.

Thời hạn nộp đơn: Lời mời đặc biệt sẽ mở từ ngày 9 đến 30 tháng 11 năm 2020. Các ứng viên được chọn sẽ được thông báo cuối tháng 12 năm 2020 và việc sản xuất bài có thể bắt đầu ngay từ tháng 1 năm 2021

Bấm nút truy cập đơn đăng ký tại đây.